Matej Štuhec

Klinični farmacevt kot del zdravstvenega tima v obravnavi bolnika: Potreba ali nujno zlo? / Clinical pharmacist as a healthcare team member in patient management: Need or necessary evil?

ANALI PAZU, 8 (2018), št. / No. 1-2, strani / pages 8-12

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenščina
Matej Štuhec

Memantine associated with parkisonism in a patient with Alzheimer's disease: A case study and the review of the literature / Parkinsonizem povzročen z memantinom pri bolniku z Alzheimerjevo boleznijo: Študija primera in pregled literature

Slovenščina
Matej Štuhec