Antipsihotična zdravila in podaljšanje QT intervala