Meritve vpliva vlage na toplotno prevodnost tkanin

Mitja Slavinec, Robert Repnik, Eva Klemenčič
 
ANALI PAZU, 6 (2016), št. / No. 1-2, strani / pages 8-12
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: The article presents the experimental results of the thermal conductivity of absorbent fabrics for increasing relative amount of water in the fabric. Measurements confirm that the effective thermal conductivity of fabrics at low moisture level is proportional to the relative amount of water absorbed in fabrics. With increasing relative amount of water in the fabric, effective thermal conductivity stabilizes around the value comparable with the thermal conductivity of water. The experimental results are compared with the theoretical linear model.

Key words: heat, heat conduction, thermal conductivity, absorbent fabrics.

Povzetek:

V članku so predstavljeni rezultati meritev vpliva vlage na toplotno prevodnost vpojnih tkanin. Meritve potrjujejo, da se efektivna toplotna prevodnost tkanin z večanjem deleža vode sprva linearno povečuje. Pri večjih relativnih deležih vode v tkanini, meritve kažejo, da se efektivna toplotna prevodnost tkanin ustali okrog vrednosti primerljivi s toplotno prevodnostjo vode. Rezultati meritev primerjamo s teoretično napovedjo po linearnem modelu.

Ključne besede: toplota, toplotno prevajanje, toplotna prevodnost, vpojne tkanine.

Številka revije: