Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami