BIM v gradbenih projektih / BIM in construction projects

Andrej Tibaut, Vito Žalig, Rok Časar, Denis Jakoša

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 2, strani / pages 89-96
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: V prispevku je predstavljen projekt v katerem je bila izvedena raziskava, realizacija in analiza BIM-a na primeru gradnje aktualnega infrastrukturnega gradbenega objekta, Podvoza Grlava, ki se izvaja v okviru projekta Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko – Hodoš. Rezultat raziskave je za gradbeni objekt izdelani 3D-model in 4D-model, ki ju bo podjetje uporabilo za nadaljnje spremljanje gradnje Podvoza Grlava. V prispevku bomo na osnovi empiričnih podatkov iz projekta predstavili rešitve za učinkovito uporabo 4D-modela v procesu gradnje. Te rešitve lahko služijo kot praktična priporočila gradbenemu sektorju pri spremljanju časovnega poteka načrtovanih aktivnosti iz terminskega načrta gradnje. Rezultati naše raziskave predstavljajo prispevek k učinkovitejšemu spremljanju gradnje infrastrukturnih objektov in posledično minimizirajo stroške gradnje.
Ključne besede: BIM, 3D-model, 4D-model, spremljanje poteka gradnje.

Abstract: The paper describes experiences with research, implementation and analysis of BIM applied in a real infrastructure construction project. The two construction projects “Underpass Grlava” and “Underpass Ljutomer” were carried out in frame of the project Electrification and reconstruction of railway line Pragersko - Hodoš. The result of our research is the 3D- and 4D-model, which the construction company used to monitor last construction phases. The research obtained empirical data during scheduled construction activities and proposes guidelines for efficient use of 4D-model in the building process. Our results can serve as practical recommendations to the construction sector for the tasks of monitoring performance of scheduled activities with the aim to control the cost of construction process.
Key words: BIM, 3D-model, 4D-model, construction process monitoring.

Številka revije: