ANALI PAZU 3/ 2013/ 1

                                                                 

                                                                     October 2013
                                                         Volume 3, Number 1
                                                                        pages 1-51
                                                            p-ISSN 2232-416X
                                                                 About the cover

  CONTENTS

Editorial
Darja Senčur Peček

  Natural sciences

Primož Kajdič, Benoit Lavraud, Xóchitl Blanco-Cano, Jean-Andre Sauvaud, Arnaud Zaslavsky, Andrea Opitz, Lan K. Jian, Christopher T. Russell, Janet G. Luhmann, Milan Maksimovic
90° PA ojačitve supertermičnih elektronov v bližini medplanetarnih udarnih valov
 
 
  Engineering sciences and  technologies

Karin Ljubič, Iztok Fister Jr., Iztok Fister
Imunski sistemi v računalništvu
 
Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Upravljanje nelinearnih nihajočih sistemov z zakasnitvami  
 
 
  Social sciences

Iztok Palčič
Model razvoja in organizacije industrijskih grozdov 
 
Branko Škafar
BUSINESS MODEL BESORC (Business Excellence and social resposibility company) - The way out of the crisis, preserve the natural environment and reduce differences among people in the world
 
 
  Humanities

Andrej Hozjan
Four important Documents about the History of Prekmurje in Early Modern Period