ANALI PAZU 3/ 2013/ 2

                                                                     

                                                                       March 2014
                                                         Volume 3, Number 2
                                                                    pages 52-105
                                                            p-ISSN 2232-416X
                                                                 About the cover
  CONTENTS

Editorial
Rebeka Rudolf

  Natural sciences

Amid Ranjkesh, Milan Ambrožič, Mitja Slavinec
Študij faznega prehoda in strukturnega reda v perturbiranemu nematičnemu tekočemu kristalu
 
 
  Engineering sciences and  technologies

Gregor Donaj, Andrej Žgank, Mirjam Sepesy Maučec
Unsupervised training for acoustic models of speech  
 
Janko Ferčec, Rebeka Rudolf
Teoretični izračun napetosti za začetek napetostne martenzitne fazne transformacije v zlitinah s spominom oblike NiTi
 
Marko Bek, Alen Oseli, Ivan Saprunov, Bakytzhan T. Zhumagulov, Sultan M. Mian, Boris V. Gusev, Roko Žarnić, Bernd von Bernstorff, Nikola Holeček, Igor Emri
Visokotlačni granulirani disipativni materiali za protipotresno zaščito hiš
 
Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Modeliranje nelinearnih oskrbovalnih verig z metodami dinamike sistemov
 
 
  Medical sciences

Alenka Erjavec-Škerget, Špela Stangler-Herodež, Boris Zagradišnik, Nadja Kokalj-Vokač
Rapid prenatal detection of sex chromosome aneuploidies: the methodology and the verification