ANALI PAZU 4/ 2014/ 1

   

                                                                     October 2014
                                                           Volume 4, Number 1
                                                                        pages 1-60
                                                             p-ISSN 2232-416X
                                                                  About the cover

CONTENTS

  Editorial

Mitja Lainščak
Editorial - Skupaj do oblikovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 

 
  Natural sciences

Simon Ülen, Mitja Slavinec, Ivan Gerlič
Konceptualni pouk fizike v srednji šoli
Conceptual teaching of physics in secondary schools

 
  Engineering sciences and technologies

Melita Hajdinjak
»Rojenje« slovenskih občin
Clustering of Slovenian Municipalities

Peter Majerič, Rebeka Rudolf, Ivan Anžel
Thermodynamics of nanoparticles
Termodinamika nanodelcev

Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Modeling and Control of Instabilities in Combustion Processes
Modeliranje in upravljanje nestabilnosti v procesih zgorevanja

Matej Zadravec et al.
Numerical analysis of oil combustion in a small combustion device
Numerična analiza oljnega gorilnika v mali kurilni napravi


  Medical sciences

Andreja Kukec, Jerneja Farkaš-Lainščak, Lijana Zaletel-Kragelj
Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok – primer Zagorja ob Savi
Evaluation of Outdoor Air Pollution Impact on Children's Health - Zagorje ob Savi Case