Memantine associated with parkisonism in a patient with Alzheimer's disease: A case study and the review of the literature / Parkinsonizem povzročen z memantinom pri bolniku z Alzheimerjevo boleznijo: Študija primera in pregled literature

 
ANALI PAZU, 5 (2015), št. / No. 1-2, strani / pages 6-9
Celotno besedilo / Full text (PDF)

 

Abstract: The positive effect of memantine on parkinsonism has been reported widely, but there have not been reports in the literature of parkinsonism, tremor and bradykinesis, induced by memantine, in an Alzheimer's patient, who did not have Parkinson's disease or a history of antipsychotic agents. In this case study, we report parkinsonism, tremor and night bradykinesis induced by memantine use (5 mg daily) in a 83-year-old Slovenian female patient. After memantine discontinuation, suggested by a clinical pharmacist specialist, and switching to donepezil 5 mg, the adverse drug reactions disappeared the next day. This case study may serve to help clinicians and clinical pharmacists distinguish memantine-induced parkinsonism from more serious conditions.

Keywords: parkinsonism; adverse event ; literature review; Alzheimer's disease; clinical pharmacy.

 

Povzetek: Pozitivni učinki memantina na parkinsonizem so pogosto opisani, a parkinsonizem, tremor, bradikinezija povzročeni z memantinom, brez zgodovine zdravljenja z antipsihotiki, pri bolniku z Alzheimerjevo boleznijo v literaturi še niso bili opisani. V tej študiji primera prikazujemo z memantinom (5 mg dnevno) povzročen parkinsonizem, tremor in bradikinezijo pri 83-letni slovenski bolnici. Po ukinitvi zdravljenja z memantinom in uvedbo donepezila 5 mg dnevno, svetovano s strani kliničnega farmacevta specialista, so se neželeni učinki umaknili naslednji dan. Ta študija primera lahko služi kot pomoč zdravnikom in kliničnim farmacevtom v razlikovanju z memantinom povzročenega parkinsonizma od bolj resnih stanj.

Ključne besede: parkinsonizem; neželeni dogodek; pregled literature; Alzheimerjeva bolezen; klinična farmacija.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: