Primernost recikliranih papirjev za tisk UHF RFID anten / The suitability of recycled papers for printing UHF RFID antennas

Matej Pivar, Tadeja Muck, Diana Gregor Svetec

ANALI PAZU, 5 (2015), št. / No. 1-2, strani / pages 20-25
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Glavni namen raziskave je bil optimirati pogoje tiska pri izdelavi UHF RFID anten in iz nabora recikliranih papirjev izbrati tiste, ki bi bili najbolj primerni za tisk anten. V raziskavi so bili uporabljeni nepremazani in premazani reciklirani papirji ter prevodni tiskarski barvi dveh proizvajalcev. Tisk UHF RFID anten je bil izveden s polavtomatskim sitotiskarskim strojem. Lastnosti tiskovnih materialov in odtisov so bile določene s pomočjo referenčnih papirniških in grafičnih metod, izmerjene so bile električne lastnosti in delovanje UHF RFID anten. Ugotovljeno je bilo, da so reciklirani papirji primerni materiali za tisk elektronike in določene so bile lastnosti recikliranih papirjev, ki so pomembne za dobro interakcijo s prevodno tiskarsko barvo za uspešno funkcionalnost tiskane elektronike.
Ključne besede: reciklirani papir, RFID antena, sitotisk, tiskana elektronika

Abstract: The main goal of the research was to optimize printing conditions for printing UHF RFID antennas and from different recycled papers select the most appropriate printing substrate. In the research coated and uncoated recycled papers and conductive printing ink from two producers were analysed. UHF RFID antennas were printed using semi-automatic screen printing device. Properties of printing substrates and prints were determined with the standardized testing methods for paper and graphic products, further electrical properties and operability of UHF RFID antennas were checked. The research has confirmed, that recycled papers could be applied as printing substrates for printed electronics. Characteristics of recycled papers, which are important for good interaction with the conductive printing ink and proper functionality of printed electronics were determined.
Key words: recycled paper, RFID antenna, screen printing, printed electronics

Številka revije: