Anali PAZU

ANALI PAZU je periodična publikacija, ki jo izdaja Združenje Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), v njej pa so objavljeni znanstveno recenzirani članki, ki opisujejo nova znanstvena odkritja, zaradi česar so bistvenega pomena za napredek znanosti.
 
ANALI PAZU zavzema mesto znanstvene revije za interdisciplinarno in transdisciplinarno povezovanje naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike. V svoji vsebinski usmeritvi revija objavlja vrhunske domače in mednarodne znanstvene izsledke, še zlasti znanstvene prispevke, usmerjene k interdisciplinarno ali transdisciplinarno obravnavanim aktualnim tematikam, ki presegajo disciplinarne okvire in vključujejo vsa znanstvena in strokovna področja navedenih znanstvenih ved. Jedro revije predstavljajo izvirni znanstveno raziskovalni članki.
 
Revija ANALI PAZU ima prosti spletni dostop (Open Access Journal), kar pomeni, da je vsa njena vsebina na teh spletnih straneh brazplačno dostopna vsakomur.
 
Založnik in izdajatelj: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija
Pogostost izhajanja: 2 številki letno
Začetek izhajanja: 2011
print ISSN: 2232-416X
Zastopane vede: naravoslovje, tehnika, medicina in biotehnika
Revija je indeksirana v:
 
Prispevki revije ANALI PAZU so vključeni v naslednje informacijske baze:
COBISS.si
Ulrich's Periodicals Directory.
                       
        since 2011                    since 2013