Uredništvo

Odgovorni urednik
Mitja Slavinec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Urednik za področje naravoslovja
Milan Svetec, PORA, Gornja Radgona in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Uredniki za področje tehnike
Rebeka Rudolf, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Slovenija
Mirjam Sepesy Maučec, FERI, Univerza v Mariboru, Slovenija
Zoran Žunič, AVL-AST d.o.o.

Urednik za področje medicine
Mitja Lainščak, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Urednik za področje biotehnike
Milan Šernek, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Tehnična urednica
Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija


Mednarodni uredniški svet

Darko Veberič (Karlsruhe Institute of Technology, Nemčija), Igor Emri (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Slovenija), Samo Smrke (Univerza v Zürichu, Švica), Zdenka Čebašek Travnik (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), Rafael Mihalič (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Slovenija), Marko Maučec (Halliburton, Oilfield Technologies and Services, Avstralija), Zvonko Jagličič (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Slovenija), Mirjana Küzma (Univerza v  Singapurju, Singapur), Cvetka Grašič Kuhar (Onkološki inštitut, Ljubljana, Slovenija), Primož Kajdič (Instituto de Astronomia, Ciudad de Mexico), Borut Žalik (FERI, Univerza v Mariboru, Slovenija), Vlad Popa-Nita (Fakulteta za fiziko, Univerza v Bukarešti, Romunija), Jože Balažic (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), Venčeslav Kaučič (zaslužni raziskovalec na Kemijskem inštitutu, Ljubljana, Slovenija), Sergey Pasechnik (profesor na Državni fakulteti v Moskvi)


Kontakt

Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija
Uredništvo revije Anali PAZU
Lendavska ulica 15a, SI - 9000 Murska Sobota
e-mail: anali@pazu.si