ANALI PAZU 3/ 2013/ 1

                                                                 

                                                                    oktober 2013
                                                             letnik 3, številka 1
                                                                        strani 1-51
                                                           p-ISSN 2232-416X
                                                                     O naslovnici

  VSEBINA

Uvodnik
Darja Senčur Peček

  Naravoslovje

Primož Kajdič, Benoit Lavraud, Xóchitl Blanco-Cano, Jean-Andre Sauvaud, Arnaud Zaslavsky, Andrea Opitz, Lan K. Jian, Christopher T. Russell, Janet G. Luhmann, Milan Maksimovic
90° PA ojačitve supertermičnih elektronov v bližini medplanetarnih udarnih valov
 
 
  Tehnika

Karin Ljubič, Iztok Fister Jr., Iztok Fister
Imunski sistemi v računalništvu 
 
Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Upravljanje nelinearnih nihajočih sistemov z zakasnitvami 
 
 
  Družboslovje

Iztok Palčič
Model razvoja in organizacije industrijskih grozdov 
 
Branko Škafar
BUSINESS MODEL BESORC (Business Excellence and social resposibility company) - The way out of the crisis, preserve the natural environment and reduce differences among people in the world
 
 
  Humanistika

Four important Documents about the History of Prekmurje in Early Modern Period