ANALI PAZU 3/ 2013/ 2

                                                                     

                                                                      marec 2014
                                                             letnik 3, številka 2
                                                                    strani 52-105
                                                           p-ISSN 2232-416X
                                                                     O naslovnici
  VSEBINA

Uvodnik
Rebeka Rudolf

  Naravoslovje

Amid Ranjkesh, Milan Ambrožič, Mitja Slavinec
Študij faznega prehoda in strukturnega reda v perturbiranemu nematičnemu tekočemu kristalu
 
 
  Tehnika

Gregor Donaj, Andrej Žgank, Mirjam Sepesy Maučec
Unsupervised training for acoustic models of speech
 
Janko Ferčec, Rebeka Rudolf
Teoretični izračun napetosti za začetek napetostne martenzitne fazne transformacije v zlitinah s spominom oblike NiTi 
 
Marko Bek, Alen Oseli, Ivan Saprunov, Bakytzhan T. Zhumagulov, Sultan M. Mian, Boris V. Gusev, Roko Žarnić, Bernd von Bernstorff, Nikola Holeček, Igor Emri
Visokotlačni granulirani disipativni materiali za protipotresno zaščito hiš
 
Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Modeliranje nelinearnih oskrbovalnih verig z metodami dinamike sistemov 
 
 
  Medicina

Alenka Erjavec-Škerget, Špela Stangler-Herodež, Boris Zagradišnik, Nadja Kokalj-Vokač
Rapid prenatal detection of sex chromosome aneuploidies: the methodology and the verification