O naslovnici - oktober 2013

[[{"fid":"216","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":842,"width":595,"class":"media-element file-default"}}]]

Pergamentna listina, izdajatelja Ladislav in Štefan Banič, gospoda Dolnjelendavska, 2. 9.1548. Najstarejša prekmurska izvirna listina, ki jo hranimo v RS, je latinska pergamentna listina, ki navaja in potrjuje privilegije prebivalcev oziroma tržanov dolnjeprekmurskega trga Turnišče.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: