Cvetka Grašič Kuhar

Analiza poročanja simptomov po kemoterapiji za bolnice z zgodnjim rakom dojk prek mobilne aplikacije / Analysis of chemotherapy symptoms reported via mobile application in patients with early breast cancer

ANALI PAZU, 9 (2019), št. / No. 1-2, strani / pages 40-46

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenščina
Cvetka Grašič Kuhar

Dopolnilna hormonska terapija bistveno izboljša izid bolezni pri hormonsko odvisnem vnetnem raku dojke / Adjuvant hormonal therapy significantly improved outcome in patients with hormonal receptor positive inflammatory breast cancer

Cvetka Grašič Kuhar in Branko Zakotnik
 
Anali PAZU, letnik 1, leto 2011, št. 1, strani 75-82
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenščina
Cvetka Grašič Kuhar
Branko Zakotnik

Zdravljenje ponovljene ali metastatske bolezni s tedensko kemoterapijo docetaxel/cisplatin/5-fluorouracil (TCF) pri bolnikih s ploščatoceličnim rakom glave in vratu / Weekly chemotherapy with docetaxel/cisplatin/5-fluorouracil (TPF) for tretment of patien

Cvetka Grašič Kuhar, Andrej Vogrin, Branko Zakotnik  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 147-153  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Slovenščina
Cvetka Grašič Kuhar
Andrej Vogrin
Branko Zakotnik