Prometne nesrece v Sloveniji - vpliv Luninih men / Traffic accidents in Slovenia – the influence of the lunar phases

Primož Kajdič

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2, strani / pages 113-121 
Celotno besedilo / Full text (PDF)    

Izvleček V tem članku analiziram pogostost prometnih nesreč v Republiki Sloveniji v obdobju med 1. januarjem 1995 in 30. junijem 2010 in jo primerjam z Luninimi menami. Skupaj se je v tem obdobju (5845 dni) zgodilo 635271 prometnih nesreč, od tega 3984 s smrtnim izidom. To pomeni, da se je v povprečju v Sloveniji na dan zgodilo 108.7 prometnih nesreč, takih s smrtnim izidom pa 0.68 na dan. Primerjava z Luninimi menami je pokazala, da je povprečno število prometnih nesreč v dneh, ko je Luna polna enako povprečnemu številu nesreč v ostalih dneh, kar pomeni, da ni nobenega indica, ki bi kakor koli kazal na to, da bi Luna imela kakršen koli vpliv dogajanje v prometu.
Ključne besede: lunine mene; prometne nesreče

Abstract In this work I analyse the frequency of traffic accidents in the Republic of Slovenia during the period from January 1, 1995 to June 30, 2010 and I compare this frequency with the phases of the Moon. During this period (5845 days) 635271 traffic accidents occurred. In 3984 cases the outcome of the accidents was death of at least one of the participants. This means that in Slovenia the average daily number of traffic accidents was 108.7 and the average number of accidents resulting in death was 0.68 per day. The comparison with the phases of the Moon showed that the average number of accidents during the full moon is the same as the average number of accidents when the Moon is in any other phase. This means that there is no proof that the Moon would have any kind of influence on the happening in the traffic.
Keywords: Trafiic accidents; Moon phases  

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: