Strategija in menedžment knjižničarstva madžarske narodne skupnosti v Sloveniji / Strategy and the management of libraries of the Hungarian nationality in Slovenia

 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 2, strani / pages 84-89
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek:  Avtorica obravnava  strategijo in menedžment knjižničarstva madžarske narodne skupnosti v Sloveniji na narodnostno mešanem območju Prekmurja in v Evropski uniji, ki ponuja nove poti in priložnosti za narodnostno knjižničarstvo, v okviru katerih se lahko madžarska narodnost vključi  v »inteligentno regijo« in  uresniči informacijsko družbo kot družbo znanja in inovacij. V tej atmosferi postaja dominantno tudi  digitalno knjižničarstvo.
Ključne besede: strategija, digitalno knjižničarstvo,  poslanstvo, vizija, SWOT - analiza, oddelek za hungaristiko, COBISS, dLib, Madžarska digitalna knjižnica/Magyar Elektronikus Könyvtár, Library Europeana, multikulturne knjižnice, madžarska narodna skupnost večkulturnost.

Abstract: The author addresses the strategy and the management of libraries in the Hungarian bi-lingual areas in Slovenia, where different nationalities reside in Pomurje and the European Union, and offers new ways for the libraries to enable the Hungarian minority to participate in the `intelligent region´ of the information society, as a society of knowledge and innovations. It all leads to the domination of  digital librarianship.
Key words: strategy, digital librarianship, mission, vision, SWOT analysis, department for hungarico, COBISS, dLib, Hungarian digital library/Magyar Elektronikus Könyvtár, Library Europeana, multicultural libraries, Hungarian nationality, cultural varieties.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: