Uporaba alilnega intermediata pri novi sintezni poti do heterocikličnega gradnika rosuvastatina: N-(4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-izopropilpirimidin-2-il)-N-metilmetansulfonamida