Varstvo zasebnosti v delovnem razmerju / Privacy in Employment Relationship

 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 2, strani / pages 78-83
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: V prispevku so obravnavana nekatera vprašanja varstva zasebnosti delavca v Republiki Sloveniji. Pri urejanju tega področja je treba iskati ravnotežje med interesom delodajalca, da se seznani z nekaterimi delavčevimi podatki in delavca nadzoruje ter pravico delavca, da ohrani zasebnost tudi na delovnem mestu oziroma v delovnem razmerju. Nekateri vidiki varstva zasebnosti delavca so v slovenski zakonodaji ustrezno urejeni (na primer varstvo osebnih podatkov delavcev, pogoji za video-nadzor na delovnem mestu, tudi varstvo zasebnosti kandidata za zaposlitev), drugih (na primer dopustnosti delodajalčevega nadzora nad uporabo informacijske tehnologije s strani delavcev) pa zakonodaja sploh ne ureja. V teh primerih bo meje delodajalčevega poseganja v zasebnost delavca morala postaviti sodna praksa.
Ključne besede: Zasebnost, varstvo zasebnosti, delavec, delovno razmerje

Summary: The paper is dealing with selected questions of protection of employee’s privacy in Republic of Slovenia. In regulation of this question proper balance between employer’s right to control employees and employee’s right of privacy on working place has to be found. Slovene legislation is regulating the protection of employee’s personal data and video-surveillance on the working place, but this can’t be said for some other views of protection of employee’s privacy. The answer on the question where are the borders for employer’s interference into the employee’s privacy (e.g. the supervision of usage of communication means by employee) will have to be found by court practice.
Key words: Privacy, protection of privacy, employee, employment relationship

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: