_

O naslovnici - oktober 2013

[[{"fid":"216","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":842,"width":595,"class":"media-element file-default"}}]]

Pergamentna listina, izdajatelja Ladislav in Štefan Banič, gospoda Dolnjelendavska, 2. 9.1548. Najstarejša prekmurska izvirna listina, ki jo hranimo v RS, je latinska pergamentna listina, ki navaja in potrjuje privilegije prebivalcev oziroma tržanov dolnjeprekmurskega trga Turnišče.

Slovenščina
_

O naslovnici - april 2013

               [[{"fid":"168","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":612,"width":445,"class":"media-element file-default"}}]]
Politična karta v alpsko-panonskem prostoru v 2. polovici 9. stoletja (opomba: pikčasta linija prikazuje približne meje današnje Slovenije, črtkana črta prikazuje lingvistično mejo med alpsko in panonsko slovenščino, zatemnjeno območje pa območje današnjega Prekmurja)

Slovenščina
_