O naslovnici - april 2013

               [[{"fid":"168","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":612,"width":445,"class":"media-element file-default"}}]]
Politična karta v alpsko-panonskem prostoru v 2. polovici 9. stoletja (opomba: pikčasta linija prikazuje približne meje današnje Slovenije, črtkana črta prikazuje lingvistično mejo med alpsko in panonsko slovenščino, zatemnjeno območje pa območje današnjega Prekmurja)

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: