Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov

 
ANALI PAZU, 6 (2016), št. / No. 1-2, strani / pages 37-43
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is commonly diagnosed disorder in children and adolescents. In contrast to North America, where disorder is identified as ADHD, in numerous European countries Hyperkinetic disorder (HKM) is used. The exact cause of ADHD is unknown. The number of diagnosed patients with ADHD is increasing. Epidemiology and pharmacoepidemiology of ADHD in this part of Europe have not been well researched. ADHD treatment guidelines involves pharmacotherapy and non-pharmacological approaches. Effect sizes calculated from meta-analyses should not be the only evidence for clinicians when choosing ADHD medication, but they are a useful tool in choosing pharmacotherapy for ADHD patients.The main aim of this paper is to present the epidemiology and pharmacoepidemiology of ADHD in Slovenia and the comparative efficacy and acceptability of medications for ADHD using meta-analysis.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; pharmacotherapy; epidemiology; pharmacoepidemiology; meta-analyses.

 

Povzetek: Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je pogosto diagnosticirana motnja pri otrocih in mladostnikih. V številnih evropskih držav je motnja opredeljena kot hiperkinetična motnja (HKM) in v Severni Ameriki kot ADHD. Natančen vzrok ADHD ni znan. Število diagnosticiranih bolnikov z ADHD raste. Epidemiologija in farmakoepidemiologija ADHD v tem delu Evrope nista dobro raziskani. Glede na smernice zdravljenje bolnikov z ADHD vključuje zdravljenje z zdravili in nefarmakološko zdravljenje. Pri izbiri ustreznega zdravila za zdravljenje ADHD pridobljene vrednosti učinkov iz metaanaliz ne smejo biti edino merilo izbora, a predstavljajo uporabne informacije v izbiri posameznih zdravil za zdravljenje bolnikov z ADHD. Namen prispevka je predstaviti epidemiologijo in farmakoepidemiologijo ADHD v Sloveniji ter primerjalno učinkovitost in sprejemljivosti zdravil za ADHD z uporabo metaanalize.

Ključne besede: motnja pozornosti s hiperaktivnostjo; farmakoterapija; epidemiologija; farmakoepidemiologija; metaanalize.

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: