Imigracije in delo tujcev v Sloveniji / The Labour of Foreigners and Immigration in Slovenia

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 94-99
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Avtor obravnava zaposlovanje tujcev v Sloveniji v zadnjih letih in njegovo povezanost z imigracijami. Posebej je izpostavljen vpliv krize na zaposlovanje tujih delavcev. Kriza postopoma znižuje število zaposlenih tujcev v Sloveniji, čeprav ostaja povpraševanje po delu tujcev še naprej prisotno in pomembno.
Ključne besede: imigracije; zaposlovanje tujcev; Slovenija; ekonomska kriza.

Summary: Recent employment of foreigners and immigration in Slovenia are analysed in the paper. The influence of the economic crises is especially stressed. The evidence shows the declining trend of the number of foreign workers in Slovenia in spite of persistence of the demand for foreign labour on labour market in Slovenia.
Key words: immigration; employment of foreigners; Slovenia; economic crises.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: