Janez Malačič

Demografske značilnosti območja Krajinskega parka Goričko v širših okvirih Prekmurja in Slovenije / Demographic Situation in Goričko Landscape Park from the Perspectives of Prekmurje and Slovenia

Janez Malačič 

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 155-160  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Slovenščina
Janez Malačič